Základní škola a Mateřská škola Chomutice

Přihlašovací kód strávníka:

 

Pokyny k provedení změn do objednávek dle jídelního lístku: